Odstranění překážky z dýchacích cest u novorozenců a kojenců

Odstranění vdechnutého předmětu


 • Dýchacími cestami vdechujeme vzduch do plic.
 • Při hře může dítě vdechnout malou hračku, korálek nebo kostku.
 • Korálek může zůstat v nose, krku nebo plicích dítěte.
 • Dítě je při vědomí, ale dusí se.

Odstranění předmětu pomocí úderů do zad


       
 • Dítě si položte břichem na předloktí (ruku).
 • Hlavička dítěte směřuje dolů.
 • Pětkrát udeřte dítě dlaní mezi lopatky.
 • Zkontrolujte, jestli dítě dýchá.
 • Pokud dítě nedýchá, volejte 155.

Odstranění vdechnutého předmětu v poloze na zádech


 • Pokud dítě nedýchá, položte dítě na pevnou podložku.
 • Ruku položte mezi bradavky dítěte.
 • Pětkrát stlačte hrudník dítěte.

Postup při resuscitaci (oživování)

1. krok – zhodnocení dýchání


 • Zkontrolujte, jestli dítě dýchá.
 • Pokud dech ucítíte nebo uvidíte, že se hrudník nadzvedává,
  dítě dýchá, neoživujte ho.
 • Pokud dítě nedýchá, volejte 155 a začněte oživovat.
 • Nejdřív mu musíte uvolnit dýchací cesty.

2. krok – uvolnění dýchacích cest


 • Jednou rukou dítěti narovnejte hlavu na tvrdé podložce,
  druhou rukou dítěti otevřete ústa.
 • Povysuňte bradu směrem dopředu a nahoru.
 • Začněte s dýcháním z úst do úst.

3. krok – dýchání z úst do úst


 • Svými ústy pevně překryjte nos a ústa dítěte.
 • Jednou rukou přidržujte bradu směrem dopředu a nahoru.
 • Druhou rukou držte hlavu dítěte.
 • Vdechujte do dítěte pomalu a opatrně, hrudník se mírně nadzvedne.
 • Do dítěte vdechujte jen vzduch, který máte ve svých ústech.
 • Nenadechujte se zhluboka.
 • Zopakujte pětkrát.

 • Po pěti vdeších pokračujte masáží srdce.
 • Dítě leží na pevné podložce na zádech.
 • Pravidelně stlačujete dítě palci uprostřed hrudníku kousek pod úrovní bradavek.
 • Střídejte pravidelně masáž srdce a dýchání.
 • Střídejte tři stlačení hrudníku a jeden vdech.
 • Masírujte pravidelně.
 • Minimálně jedno stlačení za sekundu.
 • Opakujte, dokud dítě nezačne dýchat nebo nepřijede lékař.