Postup při resuscitaci (oživování)

1. krok – uvolnění dýchacích cest


 • Pokud máte podezření, že dítě nedýchá, volejte 155 a začněte oživovat.
 • Nejdřív mu musíte uvolnit dýchací cesty následujícím postupem:
 • Jednou rukou dítěti narovnejte hlavu na tvrdé podložce.
 • Druhou rukou dítěti otevřete ústa
  a povysuňte bradu směrem dopředu a nahoru.
 • Pokud necítíte dech z úst nebo nevidíte zvedání hrudníku, dítě nedýchá.

2. krok – dýchání z úst do úst


 • Pokud dítě nedýchá, začněte s dýcháním do úst.
 • Zacpěte dítěti nos.
 • Vdechujte do dítěte pomalu a opatrně a sledujte, jestli se hrudník mírně zvedá.

3. krok – masáž srdce


 • Po pěti vdeších začněte s masáží srdce.
 • Třicetkrát stlačte dlaní uprostřed hrudníku.
 • Masírujte rytmicky (pravidelně),
  minimálně jedno stlačení za sekundu.
 • Střídejte třicet stlačení a pět vdechů.
 • Opakujte, dokud dítě nezačne dýchat nebo nepřijede lékař.