Bezpečné domácí prostředí

Zabezpečení schodů


     
 • Schody v domě zabezpečte například dřevěnou ohrádkou.
 • Pohyb dítěte po schodech může být nebezpečný,
  dítě může spadnout a zranit se.

Zabezpečení zásuvek


     
 • Do každé zásuvky, kam dítě dosáhne, zastrčte záslepku.
 • Úraz elektrickým proudem je pro dítě velmi nebezpečný.

Uschování nebezpečných předmětů


 • V domácnosti jsou předměty, které mohou být pro děti velmi nebezpečné.
 • Patří mezi ně: alkohol, léky, cigarety, čisticí prostředky, sirky, zapalovače, repelenty, nože, nůžky atd.
 • Všechny tyto věci uchovejte mimo dosah dětí,
  nejlépe v zamčené skříňce
  nebo na místech, kam děti nedosáhnou.
 • Nože a nůžky nenechávejte ležet volně na lince nebo stole,
  vždy je umístěte do stojanu nebo šuplíku.

Nepoužité léčivo


 • Nespotřebované léky, které jsou prošlé, odneste zpět do lékárny,
  zde jsou správně zlikvidovány.
 • Léky po datu spotřeby mohou mít menší účinky,
  dítěti nemusí pomoci nebo mohou dítěti ublížit - nepodávejte je.
 • Nevyhazujte léky po datu spotřeby do koše, popelnice a záchodu,
  protože by se dostaly do vody a půdy.