Neobyčejné rodičovství


Sebevzdělávací materiály s názvem „Neobyčejné rodičovství“ přináší potřebnou edukační oporu rodičům s mentálním postižením. Protože stejně jako ostatní rodiče chtějí dobře a zodpovědně vychovávat své děti, ale na rozdíl od jiných rodičů mají velmi omezené možnosti, jak získat informace a vzdělávat se. Chybí jim přátelé a známí, se kterými by sdíleli své zkušenosti a vyměňovali cenné rady.
Cílem těchto sebevzdělávacích listů je naučit rodiče základním rodičovským dovednostem. Poskytují rady týkající se péče o novorozence, kojence a děti předškolního věku.

Proč sebevzdělávací materiály?


 • Sebevzdělávací materiály jsou alternativní variantou ke vzdělávání vedenému lektorem.
 • Použití sebevzdělávacích listů je efektivní a relativně rychlý způsob, jak posilovat a rozvíjet dovednosti rodičů s mentálním postižením.
 • Materiály jsou navrženy, tak aby je mohli rodiče využít kdekoliv a kdykoliv potřebují.
 • Materiály byly vytvořeny na základě dlouhodobé spolupráce s rodiči s mentálním postižením a lékaři.
 • Sebevzdělávací listy jsou přizpůsobeny schopnostem lidí s mentálním postižením.
 • Ke snadnějšímu pochopení pomáhají čtenářům názorné ilustrace a jednoduché doprovodné texty, které byly vytvořeny podle zásad Snadného čtení.
 • Materiály „Neobyčejné rodičovství“ podporují sebevědomí a sebeúctu rodičů s mentálním postižením.

Sebevzdělávací materiály v roce 2013 vznikly díky:

 • dotaci Ministerstva zdravotnictví, kde byla Somatopedická společnost, o. s., předkladatelem úspěšného projektu „Tvorba a distribuce sebevzdělávacích edukačních listů pro rodiče s mentálním postižením v oblasti zdravotní péče o jejich dítě“
 • finanční podpoře firmy Fackelmann
 • dotaci Středočeského kraje v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ financovaným na základě rozhodnutí OPLZZ-ZS22-11/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu

V roce 2014 je tvorba listů financována:

 • Středočeským krajem v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00078.


Rytmus Benešov, o.p.s. ve spolupráci se Somatopedickou společností o. s.

          


Autoři sebevzdělávacích listů:

Mgr. Jana Bernoldová
Mgr. Zdeňka Adamčíková

Odborný garant a ilustrátor:

MUDr. Štěpán Hájek

Grafická úprava:

Daniela Šrámková

Poděkování za odbornou podporu projektu:

PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. (vedoucí projektu v roce 2013)
Doc. Vanda Hájková, Ph.D.
Doc. Iva Strnadová, Ph.D.
Mgr. Alena Pětivlasová
Mgr. Pavla Fleischhansová
Mgr. Kateřina Sedláková
Martin Rutar

Upřímné poděkování za konzultaci materiálů patří rodičům s mentálním postižením.